Ontwerp Omgevingsvisie Ouder-Amstel

Ontwerp-omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat ,op grond van artikel afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 13 juni 2024 tot en met 25 juli 2024, voor iedereen ter inzage ligt:

1. de ontwerp-omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040, en
2. het participatielogboek.

Ontwerp-omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040

Vanaf 2020 is gewerkt aan een traject om te komen tot de ontwerp-omgevingsvisie. Hiervoor is in november 2021 door de gemeente eerst gewerkt aan een Plan van Aanpak. Dit was het startdocument en opdracht voor het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. Met verschillende betrokkenen, buiten en binnen de gemeente, is gewerkt aan de verdere uitwerking van het opgestelde Plan van Aanpak naar de voorliggende omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie uit 2007. De ontwerp-omgevingsvisie is opgesteld conform de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de gehele fysieke leefomgeving; de omgeving waarin u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Naast het ruimtelijk aspect wordt bij de omgevingsvisie aandacht geschonken aan aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid.

Terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvisie en het participatielogboek liggen ter inzage in het gemeentehuis aan de Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel en het Dorpshuis aan het Dorpsplein 60 in Duivendrecht. Voor het inzien van stukken in het gemeentehuis kan dit alleen op afspraak. Maak een afspraak via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of bel (020) 496 21 21. De openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente www.ouder-amstel.nl.

De ontwerp-omgevingsvisie en het participatielogboek kunt u digitaal inzien op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0437.PAVISIEOA2040-ON01 en/of via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl). U komt bij de stukken door in het tabblad document zoeken de code NL.IMRO.0437.PAVISIEOA2040-ON01 in te vullen.

Indienen zienswijze
Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan op een aantal manieren. Hieronder leest u hoe u uw een zienswijze kunt indienen.

Schriftelijke zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld hierbij dat het een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie betreft en het zaaknummer 2024-045390.

Zienswijze per e-mail
Het indienen van een zienswijze per mail mag via het e-mailadres gemeente@ouder-amstel.nl. Vermeld hierbij dat het een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie betreft en het zaaknummer 2024-045390

 

Zie ook pagina www.samenmakenweouder-amstel.nl/omgevingswet voor eerdere stukken

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen