Centrumplan Ouderkerk

De gemeente Ouder-Amstel wil voor Ouderkerk aan de Amstel graag een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. Binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart. Al sinds 2018 wordt er met vele betrokkenen gewerkt aan een plan en inmiddels ligt er een Definitief Ontwerp (DO), gemaakt door Bureau DELVA Landscape Architecture & Urbanism.

Maandag 12 september 2022 vonden veel inwoners de weg naar het gemeentehuis voor de inloopbijeenkomst over het Definitief Ontwerp (DO). Er kwamen veel enthousiaste reacties.

De raad heeft donderdagavond 26 januari 2023 het DO Centrumplan unaniem vastgesteld als basis voor uitvoering en realisering. Via amendementen zijn een paar wijzigingen op het plan gekomen. Het waterelement wordt niet opgenomen in de uitwerking en een maximale bouwhoogte van twee lagen plus een kap is bepaald voor het voormalig Rabobankgebouw.

Voor de uitvoering van het DO is een investeringskrediet van € 1.735.000 beschikbaar. Ook is het budget voor de herinrichting van de Ambachtenstraat voor langparkeren beschikbaar gesteld. Het waterelement kan door (bijvoorbeeld) crowdfunding alsnog gerealiseerd worden.

We kunnen dus aan de slag. Als eerste worden het DO Centrumplan en herinrichting Ambachtenstraat nu uitgewerkt tot een Bestek. We houden u hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk hier het Definitief ontwerp (DO).

Bekijk hier de Boom effect analyse.

    Cookie-instellingen