Visie op de Maatschappelijke Voorzieningen Ouder-Amstel

Visiedocument maatschappelijke voorzieningen: wat vindt u?

Meer inwoners vraagt om meer voorzieningen
De gemeente Ouder-Amstel is flink in ontwikkeling. Met drie gebiedsontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen verdubbelt het aantal inwoners de komende 10-15 jaar. Dit heeft gevolgen voor de voorzieningen in de gemeente. Het is belangrijk dat er voor iedereen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld sport en kunst & cultuur, maar ook moeten er voldoende scholen zijn en een milieustraat die voldoende omvang heeft voor alle inwoners die straks in Ouder-Amstel wonen. Daarom heeft de gemeente een visie opgesteld die gaat over deze voorzieningen.

Waar en wanneer
Deze visie geeft aan welke voorzieningen waar gaan komen. Hierdoor kan de gemeente tijdig afspraken maken met eigenaren van grond, of een ruimte reservering maken voor een bepaalde voorziening. Zodat we zeker weten dat er straks ook ruimte genoeg is. Ook is in de visie uitgegaan van een planning: wanneer worden welke voorzieningen gerealiseerd. Dit kan uiteraard altijd nog aangepast worden. Bijvoorbeeld doordat woningen toch minder snel worden gerealiseerd dan gepland. Sommige voorzieningen hoeven pas over lange tijd gerealiseerd te worden. Pas op dat moment neemt de gemeenteraad dan een nader besluit. Met de informatie die op dat moment beschikbaar is.

Wat vindt u?
Op dit moment willen we graag weten van inwoners en andere belanghebbenden hoe zij naar onze toekomstplannen voor voorzieningen kijken. Zijn de locaties die we hebben voorgesteld logisch? Als voorzieningen worden gecombineerd, zitten dan de goede voorzieningen bij elkaar? En hoe kijken de inwoners naar de spreiding van voorzieningen over de gehele gemeente?

U wordt uitgenodigd om op die hoofdvragen te reageren. Dat is mogelijk van woensdag 10 januari tot woensdag 7 februari. U vindt het visiedocument maatschappelijke voorzieningen recht op de pagina door op de button te klikken. Reageren kan per e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van kernmerk 2023-110399.

Cookie-instellingen