Coproductie Centrumplan

Het Ambitiedocument is tot stand gekomen in coproductie met betrokken inwoners die samen de werkgroep vormden.  Voor het uitwerken van de ambities naar bouwstenen voor een stedenbouwkundig ontwerp ‘Spijkers met Koppen’ was de werkgroep verdeeld in de kerngroep en de klankbordgroep. Voor de fase van het Schetsontwerp vormen de kerngroep en klankbordgroep samen De Klankbordgroep.

Vanuit De Klankbordgroep zijn themateams gevormd. Team parkeren, team openbare ruimte & stedenbouw etc. De themateams waren verantwoordelijk voor het voldoende betrekken en informeren van de belanghebbenden voor het betreffende thema. De door de teams voorgestelde keuzes en oplossingen zijn aan De Klankbordgroep oorgelegd. Voor het maken van keuzes was en is binnen de grenzen van het Centrumplan ‘Spijkers met Koppen’ leidend.

Naast het bewaken van de uitgangspunten uit het Bouwstenendocument ‘Spijkers met Koppen’ was De Klankbordgroep medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de themateams. De Klankbordgroep functioneerde als een thuisbasis waar alle informatie werd teruggelegd, besproken, in samenhang werd bezien en gecommuniceerd. Mede hierdoor krijgt het Schetsontwerp nu brede steun vanuit De Klankbordgroep. Er zijn ook nog kritische geluiden, over inhoud maar ook over het proces. Die nemen we ons zeer ter harte. Wij zien het als leerpunten voor de vervolgfase, want: we hopen dat u, net als wij, enthousiast wordt over het ontwerp. Dus reageer en laat ons weten wat u vindt.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen